Kategorije
Akcija Anime Avantura

Naruto Sinhronizovano na Hrvatski

Naruto Uzumaki, nestašni adolescent-nindža, bori se dok traži priznanje i sanja o tome da postane Hokage, vođa sela i najjača ninja. Naruto je anime autora Masashi Kishimoto s dizni TV serijskom preradom. Mega popularni anime je sinhronizovan i preveden na mnogobrojne jezike, među kojima je i hrvatski.

Naruto Sezona 1 Sinhronizovano

 • Epizoda 01 sinhronizovano – link
 • Epizoda 02 sinhronizovano – link
 • Epizoda 03 sinhronizovano – link
 • Epizoda 04 sinhronizovano – link
 • Epizoda 05 sinhronizovano – link
 • Epizoda 06 sinhronizovano – link
 • Epizoda 07 sinhronizovano – link
 • Epizoda 08 sinhronizovano – link
 • Epizoda 09 sinhronizovano – link
 • Epizoda 10 sinhronizovano – link
 • Epizoda 11 sinhronizovano – link
 • Epizoda 12 sinhronizovano – link
 • Epizoda 13 sinhronizovano – link
 • Epizoda 14 sinhronizovano – link
 • Epizoda 15 sinhronizovano – link
 • Epizoda 16 sinhronizovano – link
 • Epizoda 17 sinhronizovano – link
 • Epizoda 18 sinhronizovano – link
 • Epizoda 19 sinhronizovano – link
 • Epizoda 20 sinhronizovano – link
 • Epizoda 21 sinhronizovano – link
 • Epizoda 22 sinhronizovano – link
 • Epizoda 23 sinhronizovano – link
 • Epizoda 24 sinhronizovano – link
 • Epizoda 25 sinhronizovano – link
 • Epizoda 26 sinhronizovano – link
 • Epizoda 27 sinhronizovano – link
 • Epizoda 28 sinhronizovano – link
 • Epizoda 29 sinhronizovano – link
 • Epizoda 30 sinhronizovano – link
 • Epizoda 31 sinhronizovano – link
 • Epizoda 32 sinhronizovano – link
 • Epizoda 33 sinhronizovano – link
 • Epizoda 34 sinhronizovano – link
 • Epizoda 35 sinhronizovano – link
 • Epizoda 36 sinhronizovano – link
 • Epizoda 37 sinhronizovano – link
 • Epizoda 38 sinhronizovano – link
 • Epizoda 39 sinhronizovano – link
 • Epizoda 40 sinhronizovano – link
 • Epizoda 41 sinhronizovano – link
 • Epizoda 42 sinhronizovano – link
 • Epizoda 43 sinhronizovano – link
 • Epizoda 44 sinhronizovano – link
 • Epizoda 45 sinhronizovano – link
 • Epizoda 46 sinhronizovano – link
 • Epizoda 47 sinhronizovano – link
 • Epizoda 48 sinhronizovano – link
 • Epizoda 49 sinhronizovano – link
 • Epizoda 50 sinhronizovano – link
 • Epizoda 51 sinhronizovano – link
 • Epizoda 52 sinhronizovano – link
 • Epizoda 53 sinhronizovano – link
 • Epizoda 54 sinhronizovano – link
 • Epizoda 55 sinhronizovano – link
 • Epizoda 56 sinhronizovano – link
 • Epizoda 57 sinhronizovano – link
 • Epizoda 58 sinhronizovano – link
 • Epizoda 59 sinhronizovano – link
 • Epizoda 60 sinhronizovano – link
 • Epizoda 61 sinhronizovano – link
 • Epizoda 62 sinhronizovano – link
 • Epizoda 63 sinhronizovano – link
 • Epizoda 64 sinhronizovano – link
 • Epizoda 65 sinhronizovano – link
 • Epizoda 66 sinhronizovano – link
 • Epizoda 67 sinhronizovano – link
 • Epizoda 68 sinhronizovano – link
 • Epizoda 69 sinhronizovano – link
 • Epizoda 70 sinhronizovano – link
 • Epizoda 71 sinhronizovano – link
 • Epizoda 72 sinhronizovano – link
 • Epizoda 73 sinhronizovano – link
 • Epizoda 74 sinhronizovano – link
 • Epizoda 75 sinhronizovano – link
 • Epizoda 76 sinhronizovano – link
 • Epizoda 77 sinhronizovano – link
 • Epizoda 78 sinhronizovano – link
 • Epizoda 79 sinhronizovano – link
 • Epizoda 80 sinhronizovano – link
 • Epizoda 81 sinhronizovano – link
 • Epizoda 82 sinhronizovano – link
 • Epizoda 83 sinhronizovano – link
 • Epizoda 84 sinhronizovano – link
 • Epizoda 85 sinhronizovano – link
 • Epizoda 86 sinhronizovano – link
 • Epizoda 87 sinhronizovano – link
 • Epizoda 88 sinhronizovano – link
 • Epizoda 89 sinhronizovano – link
 • Epizoda 90 sinhronizovano – link
 • Epizoda 91 sinhronizovano – link
 • Epizoda 92 sinhronizovano – link
 • Epizoda 93 sinhronizovano – link
 • Epizoda 94 sinhronizovano – link
 • Epizoda 95 sinhronizovano – link
 • Epizoda 96 sinhronizovano – link
 • Epizoda 97 sinhronizovano – link
 • Epizoda 98 sinhronizovano – link
 • Epizoda 99 sinhronizovano – link
 • Epizoda 100 sinhronizovano – link
 • Epizoda 101 sinhronizovano – link
 • Epizoda 102 sinhronizovano – link
 • Epizoda 103 sinhronizovano – link
 • Epizoda 104 sinhronizovano – link
 • Epizoda 105 sinhronizovano – link
 • Epizoda 106 sinhronizovano – link
 • Epizoda 107 sinhronizovano – link
 • Epizoda 108 sinhronizovano – link
 • Epizoda 109 sinhronizovano – link
 • Epizoda 110 sinhronizovano – link
 • Epizoda 111 sinhronizovano – link
 • Epizoda 112 sinhronizovano – link
 • Epizoda 113 sinhronizovano – link
 • Epizoda 114 sinhronizovano – link
 • Epizoda 115 sinhronizovano – link
 • Epizoda 116 sinhronizovano – link
 • Epizoda 117 sinhronizovano – link
 • Epizoda 118 sinhronizovano – link
 • Epizoda 119 sinhronizovano – link
 • Epizoda 120 sinhronizovano – link
 • Epizoda 121 sinhronizovano – link
 • Epizoda 122 sinhronizovano – link
 • Epizoda 123 sinhronizovano – link
 • Epizoda 124 sinhronizovano – link
 • Epizoda 125 sinhronizovano – link
 • Epizoda 126 sinhronizovano – link
 • Epizoda 127 sinhronizovano – link
 • Epizoda 128 sinhronizovano – link
 • Epizoda 129 sinhronizovano – link
 • Epizoda 130 sinhronizovano – link
 • Epizoda 131 sinhronizovano – link
 • Epizoda 132 sinhronizovano – link
 • Epizoda 133 sinhronizovano – link
 • Epizoda 134 sinhronizovano – link
 • Epizoda 135 sinhronizovano – link
 • Epizoda 136 sinhronizovano – link
 • Epizoda 137 sinhronizovano – link
 • Epizoda 138 sinhronizovano – link
 • Epizoda 139 sinhronizovano – link
 • Epizoda 140 sinhronizovano – link
 • Epizoda 141 sinhronizovano – link
 • Epizoda 142 sinhronizovano – link
 • Epizoda 143 sinhronizovano – link
 • Epizoda 144 sinhronizovano – link
 • Epizoda 145 sinhronizovano – link
 • Epizoda 146 sinhronizovano – link
 • Epizoda 147 sinhronizovano – link
 • Epizoda 148 sinhronizovano – link
 • Epizoda 149 sinhronizovano – link
 • Epizoda 150 sinhronizovano – link
 • Epizoda 151 sinhronizovano – link
 • Epizoda 152 sinhronizovano – link
 • Epizoda 153 sinhronizovano – link
 • Epizoda 154 sinhronizovano – link
 • Epizoda 155 sinhronizovano – link
 • Epizoda 156 sinhronizovano – link
 • Epizoda 157 sinhronizovano – link
 • Epizoda 158 sinhronizovano – link
 • Epizoda 159 sinhronizovano – link
 • Epizoda 160 sinhronizovano – link
 • Epizoda 161 sinhronizovano – link
 • Epizoda 162 sinhronizovano – link
 • Epizoda 163 sinhronizovano – link
 • Epizoda 164 sinhronizovano – link
 • Epizoda 165 sinhronizovano – link
 • Epizoda 166 – 167 sinhronizovano – link
 • Epizoda 168 sinhronizovano – link
 • Epizoda 169 sinhronizovano – link
 • Epizoda 170 sinhronizovano – link
 • Epizoda 171 sinhronizovano – link
 • Epizoda 172 sinhronizovano – link
 • Epizoda 173 sinhronizovano – link
 • Epizoda 174 sinhronizovano – link
 • Epizoda 175 sinhronizovano – link
 • Epizoda 176 sinhronizovano – link
 • Epizoda 177 sinhronizovano – link
 • Epizoda 178 sinhronizovano – link
 • Epizoda 179 sinhronizovano – link
 • Epizoda 180 sinhronizovano – link
 • Epizoda 181 sinhronizovano – link
 • Epizoda 182 sinhronizovano – link
 • Epizoda 183 sinhronizovano – link
 • Epizoda 184 sinhronizovano – link
 • Epizoda 185 sinhronizovano – link
 • Epizoda 186 sinhronizovano – link
 • Epizoda 187 sinhronizovano – link
 • Epizoda 188 sinhronizovano – link
 • Epizoda 189 sinhronizovano – link
 • Epizoda 190 sinhronizovano – link
 • Epizoda 191 sinhronizovano – link
 • Epizoda 192 sinhronizovano – link
 • Epizoda 193 sinhronizovano – link
 • Epizoda 194 sinhronizovano – link
 • Epizoda 195 sinhronizovano – link
 • Epizoda 196 sinhronizovano – link
 • Epizoda 197 sinhronizovano – link
 • Epizoda 198 sinhronizovano – link
 • Epizoda 199 sinhronizovano – link
 • Epizoda 200 sinhronizovano – link
 • Epizoda 201 sinhronizovano – link
 • Epizoda 202 sinhronizovano – link
 • Epizoda 203 sinhronizovano – link
 • Epizoda 204 sinhronizovano – link
 • Epizoda 205 sinhronizovano – link
 • Epizoda 206 sinhronizovano – link
 • Epizoda 207 sinhronizovano – link
 • Epizoda 208 sinhronizovano – link
 • Epizoda 209 sinhronizovano – link
 • Epizoda 210 sinhronizovano – link
 • Epizoda 211 sinhronizovano – link
 • Epizoda 212 sinhronizovano – link
 • Epizoda 213 sinhronizovano – link
 • Epizoda 214 sinhronizovano – link
 • Epizoda 215 sinhronizovano – link
 • Epizoda 216 sinhronizovano – link
 • Epizoda 217 sinhronizovano – link
 • Epizoda 218 sinhronizovano – link
 • Epizoda 219 sinhronizovano – link
 • Epizoda 220 sinhronizovano – link

Kraj serije …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.